Tam anlamıyla özgürlük diye bir kavram var mı?

Herkesin özgürlük tanımı farklı değil mi? Bazılarımız paranın özgürlük olduğuna, demokrasinin özgürlük olduğuna inanır. Bazılarımız ise siyasi bağımsızlığın özgürlük olduğuna inanır. Sayısız konu için de bu uzar gider.

Ama bunlardan herhangi biri mutlak özgürlüğü temsil ediyor mu? Muhtemelen hayır, çünkü mutlak özgürlük, para veya sosyal ve politik meseleler veya herhangi bir dış faktör tarafından belirlenmeyen, bunun yerine doğrudan kendi bilincimizdeki tüm olumsuz dinamiklerden bağımsız olma durumundan kaynaklanan içsel bir varoluş halidir…

Örneğin….

Karmadan özgür müyüz?

Korkulardan özgür müyüz?

Sınırlamalardan özgür müyüz?

Egomuz ve bilincimizin diğer çeşitli yönleri tarafından kontrol edilmekten özgür müyüz?

Kendi kör noktalarımızdan ve içsel mekanizmalarımızdan özgür müyüz?

Her türlü bağımlılıktan özgür müyüz? Seks, uyuşturucu, alkol, sigara, yemek, alışveriş vb.

Başkalarını ve kendimizi yargılamaktan özgür müyüz?

Affetmeme durumundan özgür müyüz?

Kalbimizi daha fazla açmakta özgür müyüz?

Yukarıdaki soruların tümüne cevabınız EVET ise, bu yaşamda kendinizi gerçekten aydınlatma yolundasınız.

Fakat benim gibi hala çözülmemiş içsel enerjilerimizi dönüştürmeye ihtiyacımız olan yerin farkında olma sürecinden de geçiyorsunuzdur. O zaman daha da büyük tebrikler, çünkü sadece içsel özgürlüğe giden yolu açıyorsunuz.

Gezegenimizde özgürlükle ilişkilendirilen her şey, gerçekte, her bir insanın gerçekliğine dokunması gereken temel insan haklarının bir yığınıdır. Savaşlar, açgözlülük, yoksulluk, kölelik, kıtlık, istismar, güç ve zenginliğin eşitsiz dağılımı, doğaya, hayvanlara ve kendi türümüze saygısızlık, dünya gezegeninde belki de hep olacak.  Tüm bunların kaynağı sadece bir başka kaynaktan geliyor: BİLİNÇ EKSİKLİĞİ.

Kendinize hiç bu soruları sordunuz mu?

Sadece yüzeysel olarak mı özgürüm?

Bilincimin hangi alanlarında kendimi tutsak hissediyorum?

Gerçekten özgür hissetmediğim için özgür olma yanılsaması içinde mi yaşıyorum?

Daha derine inmezsek ve kendimizle daha fazla dürüstlük ve alçakgönüllülükle yüzleşmezsek, asla gerçekten özgür olmayacağız.

Kendi içimizde yüzleşemediğimiz şeyi halının altına saklamaya devam edersek, uzun ve zorlu bir yolculuk bizi bekliyor olacak. Çünkü çözülmemiş tüm enerjiler gitmeyecek. Aksine çözülmeyen enerjilere de davetiye çıkacak. Bizi yanlış illüzyonların olumsuzluklarıyla besleyecek.

Başkalarının özgürlüğüne saygı duymak, aslında bugüne kadar insanlığın kolektif bilincinde kullanılmayan çok önemli bir anahtardır. Bunun tam tersi olarak başkalarının özgürlüğünün sınırlandırılması ve manipülasyonu da dünyanın merkezinde yer almıştır. Bu kolektif kalıbın ayna etkisi, özellikle kolektif Karma’nın hissedildiği dünyanın belirli bir bölümünde, özgürlüğü sadece içsel olarak değil, aynı zamanda dışsal olarak da gerçekliğimizden kesen iki ucu keskin bir kılıç olarak hepimizi vahşice etkiliyor.

Her insan her şeyin içeriden geldiğini, mutlak özgürlüğün öncelikle içeriden yaratılması gerektiğini anladığında; o zaman, o büyük toplu içsel değişim anında, burada, Dünya üzerinde her seviyede tezahür eden muazzam bir değişime de tanık olacağız. Kendi enerjimizden sorumlu olmak için, kendi bilincimiz, hem bireysel hem de kolektif ruhsal bakış açısından kesinlikle daha parlak geleceğimizin altın anahtarıdır.

Nihayetinde, hepimizin özgürlük hakkı vardır, ancak özgürleşmeye ve dolayısıyla kendi kendini güçlendirmeye ulaşmamıza izin vermek için içimizde nelerin değişmesi gerektiğinin farkında olmalıyız, çünkü kendi kendine empoze edilen sınırlamalarla sınırlanmışsak, kendi kendini güçlendirmeyi başarmak çok daha zordur. ve korkular.

Her şey bilinçli farkındalığımızla bağlantılıdır ve içsel özgürlüğümüze ulaşmak, bizi daha sonra anlam ve amaç açısından daha zengin bir günlük yaşama götürecek olan kapıdan başka bir şey değildir…

Herkesin özgürlük tanımı farklı değil mi? Bazılarımız paranın özgürlük olduğuna, demokrasinin özgürlük olduğuna inanır. Bazılarımız ise siyasi bağımsızlığın özgürlük olduğuna inanır. Sayısız konu için de bu uzar gider. Ama bunlardan herhangi biri mutlak özgürlüğü temsil ediyor mu? Muhtemelen hayır, çünkü mutlak özgürlük, para veya sosyal ve politik meseleler veya herhangi bir dış faktör tarafından belirlenmeyen, bunun…

Herkesin özgürlük tanımı farklı değil mi? Bazılarımız paranın özgürlük olduğuna, demokrasinin özgürlük olduğuna inanır. Bazılarımız ise siyasi bağımsızlığın özgürlük olduğuna inanır. Sayısız konu için de bu uzar gider. Ama bunlardan herhangi biri mutlak özgürlüğü temsil ediyor mu? Muhtemelen hayır, çünkü mutlak özgürlük, para veya sosyal ve politik meseleler veya herhangi bir dış faktör tarafından belirlenmeyen, bunun…