Karma Yasası Nedir?

Karma bir doğa yasasıdır. Karma, hayatınızın para birimidir. Karmik eylemlerin para birimiyle, tüm yaşam deneyimlerinizi satın alır ve yaratırsınız. İyi ve kötü ne varsa… Karma, her bireyin düşünceleri, sözleri ve eylemleriyle kendi kaderini yarattığı neden-sonuç yasasıdır.

Deneyimlediğiniz yaşam, birbiriyle büyük, benzersiz, karmik bir parmak izi gibi etkileşime giren tüm karmalarınızın bir ağıdır. Temel olarak, bir şeyi iterseniz, hareket eder. Şimdi bu fikri genişletin. Tüm evrenin hareketlerden ve hareketlere verilen tepkilerden oluştuğunu anlayın.

Şu anda vücudunuzu canlı tutan her şey hareketlerden oluşur. Görünür hareketler, görünmez hareketler ve

milyonlarca ufacık elektro-kimyasal hareket.

Tüm evren; galaksilerden topluluklara, bir atomun çekirdeğini çevreleyen elektronlara kadar, dönüşler üzerine dönüşlerden oluşur. Hareket, tüm yaratılışın doğası ve niteliğidir. Peki tüm bunları devam ettiren ne?

Evreni karmanın yakıtıyla çalışıyor olarak düşünebilirsiniz. Newton’un etki yasasının dediği gibi, her etkinin eşit ve zıt bir tepkisi vardır. 

Karma yasasının inceliklerini kavramanın en iyi yolu, karmaların içinizde ve etrafınızda nasıl tezahür ettiğini izlemektir. Hayat, karma yasaları üzerine oluşmuş bir ders kitabıdır.

Bu yasayı aslında biliyorsun

Bir mağara adamı, elini ateşe sokmanın acı yarattığını ve bir daha yapmadığını ilk keşfettiğinden beri, insanlar karma yasalarını kullanıyorlardı.

Karma rüzgar gibidir

Karma fikrini görselleştirirken, büyük, derin bir göl – ruhunuzun gölü – hayal edebilirsiniz. Göl durgun olduğunda, onun yaşam dolu derinliklerini görebilirsiniz. Ancak rüzgarlı bir günde, yaprakların ve dalların suyun yüzeyine çarpmasıyla göl, derinliklerini görmenizi engelleyecek derecede dalgalarla kaplanır.

Ruh gölünüzde çok fazla eski karmik kalıntı olsa bile, mevcut rüzgarlar sakin kalırsa, karmik dağınıklık gölün çevresine doğru hareket eder ve derinlikleri gölün berrak yüzeyinden görünür halde bırakır. Ancak, her türlü gürültülü, ego temelli eylemleri gerçekleştirerek çok fazla uğuldayan rüzgarlar üretirseniz, dağınık ve engelleyici bir yüzeye sahip olursunuz.

Çok sayıda mevcut karmik rüzgarla, geçmiş eylemlerden yalnızca az miktarda eski enkazınız olsa bile, gölünüzün yüzeyi orada ne varsa ve ayrıca doğrudan taze karmik rüzgarların gölde yarattığı dalgalanmalar tarafından yine de gizlenecektir. .

Bir iç huzur durumuna girdiğinizde, yeni karmaların rüzgarları durgunlaşır. Düşüncelerinizin ve eylemlerinizin bencil arzular veya ego temelli güdüler tarafından lekelenmeden içinizden akmasına izin vererek iç huzuru bulabilirsiniz. Yüzey sularınız berrak olduğunda, varlığınızın özünde gerçekten ne olduğunu – ruhsal ruhunuzun büyük ışığını daha net görme şansınız olur.

Karma bir doğa yasasıdır. Karma, hayatınızın para birimidir. Karmik eylemlerin para birimiyle, tüm yaşam deneyimlerinizi satın alır ve yaratırsınız. İyi ve kötü ne varsa… Karma, her bireyin düşünceleri, sözleri ve eylemleriyle kendi kaderini yarattığı neden-sonuç yasasıdır. Deneyimlediğiniz yaşam, birbiriyle büyük, benzersiz, karmik bir parmak izi gibi etkileşime giren tüm karmalarınızın bir ağıdır. Temel olarak, bir şeyi iterseniz, hareket…

Karma bir doğa yasasıdır. Karma, hayatınızın para birimidir. Karmik eylemlerin para birimiyle, tüm yaşam deneyimlerinizi satın alır ve yaratırsınız. İyi ve kötü ne varsa… Karma, her bireyin düşünceleri, sözleri ve eylemleriyle kendi kaderini yarattığı neden-sonuç yasasıdır. Deneyimlediğiniz yaşam, birbiriyle büyük, benzersiz, karmik bir parmak izi gibi etkileşime giren tüm karmalarınızın bir ağıdır. Temel olarak, bir şeyi iterseniz, hareket…