5 Aralık Dünya Kadın Hakları

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile sanırım günümüzde daha da anlam kazanmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanıdı. Bu sebeple bir çok dünya ülkesinden önce ülkemizde bir devrime imza atmıştır.

1935 yılında yapılan seçimlerde kadınlar ilk kez, seçme ve seçilme hakkını kullanıp, bu seçimlerden sonra 18 kadın milletvekili TBMM’de görevine başlamıştır.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının kaynağını merak edenler de vardır.

Kaynağını Olympe de Gouges Un 1791 deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesinden almaktadır. Bu bildirgede nelere değinildiğine bakalım. Olympe de Gouges tarafından hazırlanan bildirgede Vatandaş Hakları Bildirgesinde, kadınların toplumda erkeklerle eşit olduğunu ve dolayısıyla aynı vatandaşlık haklarına sahip olduğunu iddia ediyordu.

Gouges’in broşürünün önsözünde, kadınların Fransa Ulusal Meclisinin bir parçası olarak kabul edilenler arasında yer alması gerektiği vurgulandı. Kadınların da erkek meslektaşları gibi doğal, vazgeçilemez ve kutsal haklara sahip olduğu belirtildi. Bu haklar ve topluma karşı ilgili görev ve sorumluluklar belgenin geri kalanında özetlenmiştir.

Girişin ardından, Gouges, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnme hakkı dahil olmak üzere kadınlara verilmesi gereken temel hakları özetleyen 17 maddeye yer verdi:

Uyacakları kanunların yapılmasına tam olarak katılma hakkı; hükümetin her kademesine katılma hakkı; ve kamuoyunda görüş bildirme hakkı.

Daha radikal bir şekilde, 11.Maddede yer alan özgür düşünce ve görüş bildirimi kadının en değerli haklarından biridir. Çünkü bu özgürlük çocukların babaları tarafından tanınmasını sağlar.

Herhangi bir kadın vatandaş, barbarca bir önyargı tarafından gerçeği gizlemeye zorlanmadan, özgürce, size ait bir çocuğun annesiyim diyebilir ve bu çocuklara mülklerini devretme hakkı verir.

Bu, deklarasyonun tartışmalı unsurlarından biriydi, çünkü evlilik dışında çocuk sahibi olan erkeklerin, tıpkı evlilik içinde babaları olan çocuklar için olduğu gibi, bu çocuklardan da sorumlu tutulması gerektiğini savunuyor.

15. Madde, aile reisinin erkek olduğu hanehalkının bir parçası olarak sayılan kadınlara vergi amaçlı olarak hane halkının mali durumunu kamu görevlilerine sorma hakkı verir ve 17. Madde, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınlara mülkiyet haklarını genişletir.

Atatürk’ün yapmış olduğu devrimler ile ülkenin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ile 1934 yılındaki modern, çağdaş ve ileri görüşlülüğü ortada. Birçok ülkenin örnek aldığı, hayranlıkla baktığı bir Türkiye Cumhuriyeti’nin düşünce özgürlüğü ve sahip olunan hakları ile Dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülkenin çocuklarıyız biz.

Ha bu arada değinmeden geçmeyelim. Kadınlar , Fransa’da 1944 yılında, İsviçre’de 1971 yılında , İtalya’da 1945 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip oldular.

Saygı, özlem, minnet ve en içten sevgimle anıyorum.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile sanırım günümüzde daha da anlam kazanmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanıdı. Bu sebeple bir çok dünya ülkesinden önce ülkemizde bir devrime imza atmıştır. 1935 yılında yapılan seçimlerde kadınlar ilk kez, seçme ve seçilme hakkını kullanıp, bu seçimlerden sonra 18…

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile sanırım günümüzde daha da anlam kazanmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanıdı. Bu sebeple bir çok dünya ülkesinden önce ülkemizde bir devrime imza atmıştır. 1935 yılında yapılan seçimlerde kadınlar ilk kez, seçme ve seçilme hakkını kullanıp, bu seçimlerden sonra 18…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.