Plasebo Etkisi

Plasebo Etkisi

Zihin, vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve bazı durumlarda vücudun iyileşmesine bile yardımcı olabilir. Hatta zihin bazen sahte bir tedavinin gerçek tedavi edici sonuçlara sahip olduğuna inanmanız için sizi kandırabilir; bu, plasebo etkisi olarak bilinir. Bazı durumlarda, plasebolar gerçek tıbbi tedavilerin etkilerini taklit edecek kadar güçlü bir etki yaratmaktadır.

Eğer siz izin verirseniz, zihniniz güçlü bir şifa aracı olabilir. Beyninizin vücudunuzu sahte bir tedaviye ikna edebileceği fikri, gerçektir – sözde plasebo etkisi – ve bu etki ile iyileşmeye doğrudan etki eder. Plasebonun, geleneksel tedaviler kadar etkili olduğu da bilimciler tarafından kanıtlanmıştır.

Ancak plasebo etkisi, pozitif düşünceden çok daha fazlasıdır. Plasebo halk arasında da şeker hapı olarak bilinmektedir. doktorların sadece iyi geleceğini söylerek, hastaya verdiği şeker hapı, birçok hastada plasebo etkisine sahip olupi tedavi edebilmektedir. Fakat hastalar bunun , tedavi için verilen ilaç olduğunu bilmektedirler. Plasebolar, doktorların ve bilim adamlarının yeni ilaçların fizyolojik ve psikolojik etkilerini keşfetmelerine ve daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için genellikle tıbbi araştırmalarda kullanılır.

Plasebo etkisinin neden önemli olduğunu anlamak için, nasıl ve neden işe yaradığını biraz daha detaylı anlatalım. Plasebo etkisi, bazı kişilerin inaktif “benzer” bir madde veya tedavinin uygulanmasından sonra bir fayda gördüğü bir olgu olarak tanımlanır. Bu madde veya plasebonun bilinen tıbbi bir etkisi yoktur. Bazen plasebo bir hap (şeker hapı) biçimindedir, ancak aynı zamanda bir enjeksiyon da olabilir.

İnsanlar sahte tedavilerin bir sonucu olarak neden gerçek değişiklikler yaşarlar? Hastanın beklentileri, plasebo etkisinde önemli bir rol oynayabilir. Kişi tedavinin işe yaramasını beklerse, plasebo yanıtı gösterme olasılığı o kadar artar. Tabi burada da pozitif düşünmenin mucize etkisini de açıklamış oluyoruz.

Çoğu durumda, kişi görmekte olduğu tedavinin aslında bir plasebo olduğunu bilmez. Bunun yerine, gerçek bir tedavinin uygulandığına inanırlar. Plasebo, ister hap, ister enjeksiyon veya tüketilebilir sıvı olsun, tam olarak gerçek tedavi gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır, ancak maddenin tedavi etmek istediği durum üzerinde gerçek bir etkisi yoktur.

“Plasebo” ve “plasebo etkisinin” farklı şeyler olduğuna dikkat etmek gerekir. Plasebo terimi, inaktif maddenin kendisine atıfta bulunurken, plasebo etkisi terimi, bir ilacı almanın tedavinin kendisine atfedilemeyen herhangi bir etkisini ifade eder.

Plasebonun hastalık üzerinde etkisi olmasa da, bazı insanların nasıl hissettiği üzerinde gerçek bir etkisi olabilir. Bu etkinin gücü çeşitli faktörlere bağlıdır. Plasebo etkisini etkileyebilecek bazı şeyler şunları içerir:

Hastalığın doğası

Hasta tedavinin işe yarayacağına inanması,

Hastanın görmeyi beklediği yanıt türü,

Bir doktorun tedavinin etkinliği hakkında verdiği olumlu mesajların türü,

Genler ayrıca insanların plasebo tedavilerine nasıl tepki verdiklerini de etkileyebilir.

Bazı insanlar genetik olarak plasebolara daha fazla tepki vermeye yatkındır. Bir çalışma, beyin kimyasal dopaminin daha yüksek seviyelerini kodlayan bir gen varyantına sahip kişilerin, düşük dopamin versiyonuna sahip olanlara göre plasebo etkisine daha yatkın olduğunu bulmuştur. Bu genin yüksek dopamin versiyonuna sahip kişiler de daha yüksek ağrı algılama ve tedavi arama seviyelerine sahip olma eğilimindedirler.

Yeni ilaçları veya tedavileri test ederken, bilim adamları yeni tedavinin işe yarayıp yaramadığını ve mevcut olandan daha iyi olup olmadığını bilmek ister. Araştırmaları sayesinde, yeni tedavinin ne tür yan etkiler üretebileceğini, potansiyel faydaların risklerden daha üstün olup olmadığını öğrenirler.

Araştırmacılar, bir tedavinin etkilerini bir plasebo ile karşılaştırarak, ilacın etkilerinin tedaviye mi yoksa başka bir değişkene mi bağlı olduğunu belirleyebilmeyi umuyorlar.

Plasebo Kullanmanın Avantajları

Yeni bir ilacı değerlendirirken plasebo kullanmanın en büyük avantajı, beklentilerin sonuç üzerindeki etkisini zayıflatması veya ortadan kaldırmasıdır. Araştırmacılar belirli bir sonuç beklerlerse, katılımcılara nasıl davranmaları gerektiğine dair bilmeden ipuçları verebilirler. Bu, çalışmanın sonuçlarını etkileyebilir.Bunu en aza indirmek için, araştırmacılar bazen farklı bir çalışma yürütürler. Bu tür bir çalışmada, ne çalışma katılımcıları ne de araştırmacılar plaseboyu kimin aldığını ve kimin gerçek tedaviyi gördüğünü bilmiyor. Araştırmacılar, araştırmayı etkileyen bu önyargıların riskini en aza indirerek, ilacın ve plasebonun etkilerine daha iyi bakabilirler.

En çok çalışılan ve en güçlü plasebo etkilerinden biri ağrının azaltılmasıdır. Bazı tahminlere göre, insanların yaklaşık% 30 ila% 60’ı bir plasebo hapı aldıktan sonra ağrılarının azaldığını hissediyorlar.

Örneğin, bir katılımcının yeni bir baş ağrısı ilacının etkinliğini belirlemek için bir çalışmaya gönüllü olduğunu hayal edin. İlacı aldıktan sonra baş ağrısının hızla geçtiğini fark eder ve çok daha iyi hisseder. Ancak daha sonra plasebo grubunda olduğunu ve kendisine verilen ilacın sadece şeker hapı olduğunu öğrenir.

Yıllarca, bir plasebo etkisi bir başarısızlık olarak kabul edildi. Bir plasebo, tedavilerin etkinliğini test etmek için klinik araştırmalarda kullanılır ve çoğunlukla ilaç çalışmalarında kullanılır. Örneğin, bir gruptaki insanlar test edilen ilacı alırken, diğerleri gerçek olduğunu düşündükleri sahte bir ilaç veya plasebo alırlar. Bu şekilde araştırmacılar, her iki grubun nasıl tepki verdiğini karşılaştırarak ilacın çalışıp çalışmadığını ölçebilirler. Her ikisi de aynı tepkiyi gösteriyorsa – iyileşme ya da değil – ilacın işe yaramadığı kabul edilir.

Ancak daha yakın zamanlarda uzmanlar, bir plaseboya tepki vermenin belirli bir tedavinin işe yaramadığının kanıtı olmadığı, bunun yerine başka, farmakolojik olmayan bir mekanizmanın mevcut olabileceğinin kanıtı olduğu sonucuna varmışlardır.

Plaseboların nasıl çalıştığı hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak endorfin ve dopamin gibi iyi hissettiren nörotransmiterlerdeki artışlardan ruh hali, duygusal reaksiyonlar ve öz farkındalığa bağlı belirli beyin bölgelerinde daha büyük aktiviteye kadar her şeyi içeren karmaşık bir nörobiyolojik reaksiyonu içerir. . Hepsinin terapötik(tedavi edici) faydası olabilir.

Tıbbi araştırmada, bir çalışmadaki bazı insanlara plasebo verilebilirken, diğerleri test edilen yeni tedaviyi alır. Bunu yapmanın amacı, yeni tedavinin etkinliğini belirlemektir. Gerçek ilacı alan katılımcılar, plasebo alanlara göre önemli bir gelişme gösterirse, çalışma ilacın etkinliği iddiasını desteklemeye yardımcı olabilir.

Düşündüm dehiç bir hap veya şeker almadan veya bir doktora ihtiyaç duymadan, kendimizde plasebo etkisi yaratabilir miyiz?

Bence yapabiliriz:)

Zihin, vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve bazı durumlarda vücudun iyileşmesine bile yardımcı olabilir. Hatta zihin bazen sahte bir tedavinin gerçek tedavi edici sonuçlara sahip olduğuna inanmanız için sizi kandırabilir; bu, plasebo etkisi olarak bilinir. Bazı durumlarda, plasebolar gerçek tıbbi tedavilerin etkilerini taklit edecek kadar güçlü bir etki yaratmaktadır. Eğer siz izin verirseniz,…

Zihin, vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve bazı durumlarda vücudun iyileşmesine bile yardımcı olabilir. Hatta zihin bazen sahte bir tedavinin gerçek tedavi edici sonuçlara sahip olduğuna inanmanız için sizi kandırabilir; bu, plasebo etkisi olarak bilinir. Bazı durumlarda, plasebolar gerçek tıbbi tedavilerin etkilerini taklit edecek kadar güçlü bir etki yaratmaktadır. Eğer siz izin verirseniz,…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.